Otsi lõpetajat:

Kaari Sibrits

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Miks ma peaksin oma isikuandmetest hoolima?
  • Juhendaja: Ville Eloranta
  • Veebipõhine hariv mäng

Lõputöö eesmärgiks oli mõista internetti kasutavate inimeste suhet nende isikuandmetega ja pakkuda välja disainilahendus, mis seda suhet tugevndaks. Inimestelt uurisin, kuidas nad isikuandmetesse suhtuvad, millisena näevad nende kasutusalasid ja kas proovivad kuidagi oma isikuandmeid hallata.

Töö järgib topelt teemanti raamistikku ja esmalt avan enda jaoks teema läbi olemasolevate materjalide, ekspertintervjuude ja kasutajauuringute. Ekspertintervjuude põhjal valisin töö siht- grupiks keskkooli õpilased. Uuringust ja intervjuudest avastasin, et inimesed ei tunne, et nad isikuandmete abil personaliseeritud internetti kasutades end ohtu seavad, aga muretsevad teiste pärast, kes teemast nii palju teada ei pruugi. Lisaks ei oska inimesed leida isikuandmetele laiemat kasutust kui ärilise kasu teenimine, viimast eriti läbi sihitud reklaamide.

Disainilahenduse väljatöötamisel sai minu uurimisküsimuseks “Kuidas oleks keskkooli õpilastel võimalik oma isikuandmeid endale väärtuslikul viisil kasutada?”.

Lahenduse leidmiseks kutsusin keskooli õpilased kahte koosloomise töötuppa, mille tulemusena valmis mäng, mis aitab õpilastel isikuandmete teemal oma arvamus luua. Mäng toimub koolitunni raames ja viib õpilased seiklusele, kus nad läbi analoogiate ja omavahelise arutelu õpivad andme analüüsimisest ja haldamisest.

Tutvu mängu interaktiivse prototüübiga