Otsi lõpetajat:

Department: Urbanistika (MA)

Anna Lihodedova

This thesis brings forward the political, economic, urban, and social impacts of the restructuring of the oil shale mining and production sector in Estonia enforced by the European Green Deal and Paris Climate Agreement. The largest amount of waste in Estonia is produced by mining, quarrying, and energy production sectors — all situated in Ida-Virumaa …

Ahmad Tahir

Meeletu kommertsialiseerumise tagajärjel on Multani vanalinnas viimastel aastakümnetel aset leidnud rohkelt sotsiaalseid ja füüsilisi muutusi. Üks ere näide sellest on Chowki basaar-turuala, kus paljude faktorite koosmõjul väheneb kiirelt elanike arv ning ajaloolise hoonestuse on järk-järgult üle võtmas laod ja muud ärifunktsioonid. Kuivõrd äritegevus kasvab ajalooliste struktuuride arvelt, mõjutab sedalaadi transformatsioon nii antud ala hoonestust kui …

Artun Gürkan

Mängud ning osaluspõhised lähenemisviisid hakkasid arhitektuuri imbuma 1960. aastatel. Kuigi liiguti eraldi, oli eesmärk sarnane – kaasata kasutajad ruumiloomesse ning anda neile otsuste tegemisel rohkem võimalusi. Viimasel aastakümnel on mänge ja mängustatud rakendusi sageli kirjeldatud kui unikaalset meetodit, millega kaasata kasutajaid linnaruumi kujundamise ja planeerimise protsessi ning ühtlasi parendada üldsuse osalust. Kuivõrd mängud ja mängustatud …

Lisa Marie Rohrer

Käesolev magistritöö käsitleb Euroopa Liidu Põhjamaade regiooni – Taani, Soome ja Rootsi – linnavisiooni dokumente eesmärgiga analüüsida tekstuaalselt ja visuaalselt edastatud iseenesestmõistetavusi. Töös antakse esmalt ülevaade olulistest asjakohastest mõistetest ning antud piirkonna geopoliitilisest ajaloost 20. sajandil, seejärel analüüsitakse linnavisioonide rolli utoopiliste ja mütoloogiliste dokumentidena, mis põhinevad piiritletud territooriumil ning kutsuvad parema tuleviku kujutamisel toetuma tervele …