Otsi lõpetajat:

Department: Kaasaegne kunst (MA)

Nusrat Jahan

Kunstitegemise protsessi on võimalik vaadelda kui meditatsiooni vormi — protsessi, mille käigus loob kunstnik, jälgides väga tavalisi esemeid, maalimiseks rahuliku õhkkonna. Olukorras, kus inimesed tunnevad end pandeemia tõttu vaimselt ebastabiilselt, lõi kunstnik ainulaadse suhte igapäevaste esemetega, mis teda ümbritsesid ja suhestus nendega läbi kunsti loomise protsessi. Installatsioon toas meenutab kunstniku isiklikku ruumi, kus ta veetis …

Roman-Sten Tõnissoo

Rituaalsetele ja vaimsetele praktikatele viitavad vormid loovad näituseruumis mängulise koosluse avamaks maagilise maailmakäsitluse potentsiaali. Tehislike ning looduslike vormide ja objektide vastastikuse dialoogi kaudu viitab teos materjalides endis sisalduvale tajulisele ja transformatsioonilisele potentsiaalile. Antud mõtteviisi rakendamine igapäevastes praktikates saaks toimida võimaliku kohanemise- ja ellujäämistaktikana. Avaralt mõtlemise harjutus, katse visualiseerida eesmärke ja tulevikuperspektiive, nii individuaalses kui kollektiivses …

Olesja Semenkova

Elame ebakindlusesse mähitult iseeneste võimalike puuete tõttu ning pole seetõttu võimelised teiste vastu kaastundlikud olema. Pakkide korjamises aitasid: Lääne Tallinna haigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kallavere haigla ja minu perekond. Tänan kõiki haiglate töötajaid ja soovin jõudu kõigile neile, kes elus raskustega tiome tulevad!

Misa Asanuma

“Lahendused” on 60 pildist koosnev, kiirköitjasse köidetud fotokollektsioon, mis sisaldab 16 erinevat kategooriat-pealkirja. Trükise viis eksemplari koondavad sama pildimaterjali, kuid on kategoriseeritud mitmel eri viisil ja jutustavad seetõttu erinevaid lugusid. Viies eksemplar on avatud ja kutsub vaatajaid ise oma narratiivi looma. “Kättemaks lapsepõlvele” koosneb minu enda 18 aastat tagasi valmistatud savinõust ja fotost, mis kujutab …

Martin Buschmann

Kui dokumentaalfotograafia ülesandeks on jäädvustada sündmuseid kohapeal, siis virtuaalsete sündmuste puhul peame paratamatult mõtlema, kuidas olla kohal ning kuidas kajastada seal toimuvat läbi fotograafia? Millised on ühised jooned reaalse ja virtuaalse maailma vahel? Millised on võimalused ja piirangud? Kuidas rakendada fototeooriat virtuaalses keskkonnas. Fotograafia laienemine virtuaalsetesse keskkondadesse ei oma veel teoreetilist konteksti ja magistritöö eesmärgiks …

Marianne Siilbaum

Minu eesmärk, läbi oma kunstiteose, on end pidevalt uuesti üles ehitada ja ennast vaadelda, et endas leida selgust, mida tähendab enesearmastus. Võtan vormi oma näost ja vormin neid vastavalt tundele kasutades erinevaid materjali. Minu peamine eesmärk on saavutada läbipaistvus, et näha enese sisse ja paljastada end. See on pidev töö iseendaga ja püüd ennast objektiivselt …

Liisi Küla

„Valguse heli“ on umbes kuue minuti pikkune installatsioon, mille eesmärgiks on stimuleerida tajusid ja tekitada omamoodi sünesteesia helist kui visuaalsest kujundist. Selle teose kandvaks osaks on heli, mida saame tajuda nelja kõlari ja kahe ekraani kaudu. Teose visuaalne osa ehk video on tehtud pika säriajaga fotodest, mis on hiljem kokku monteeritud liikuvaks pildiks. Ligi 2000 …

Katrin Enni

Teos koosneb vasest valmistatud heliskulptuuridest ja heli genereerivatest elektroonikaseadmetest. Helide allikaks on analoogsüntesaatorist inspireeritud elektroonilised mikroskeemid, mis moduleerivad elektripinge võnkumist. Seejärel suunatkse heli vibratsioonikõlarite vahendusel vasest mateeriasse. Kõlavormidele füüsilise kuju andmisel otsisin paralleele elektroonikaseadmete ja looduslike organismide vahel, seetõttu näen oma installatsiooni pigem orgaanilise struktuurina, mis on avatud platvormina valmis suhestuma nii vaataja kui ka …

Kaisa Maasik

Kaisa Maasiku koduleht Olen ostunimekirju leidnud 2015. aastast. Praeguseks on mul neid kogunenud ühe kaheksakümne. Minu lõputöö tulemiks on kollektsiooni käsitlev kunstnikuraamat ning kaheosaline teos. Kunstnikuraamatus on välja toodud kõikide kogusse kuuluvate nimekirjade skanneeringud, mida saadavad kontektsti avavad tekstid ning kogu põhjal loodud teoste dokumentatsioonid. Lõpus on esitletud ka kuuldava osa raames valminud Eik Erik …