Otsi lõpetajat:

Department: Kunstiõpetaja (MA)

Anete Lomp

TÄHTSAMAD TULEMUSEDKultuuri- ja väärtuspädevuse ühispunktidest tuginesin enese- väljenduse ja arvamuste põhjendamisele, rahvaste kultuuri-pärandi väärtustamisele ning autorsuse austamisele. Kõige mõjuvam viis väärtuspädevuste arendamiseks on arutelu. Väärtused mõjutavad inimeste suhtumist ning käitumist sotsiaalsetes olukordades. (Tulviste & Tamm, 2015) Õpilaste omavaheline teemade arutelu annab neile ülevaate arusaamade paljususest ka igapäevaste teemade puhul. Erinevate kultuuride ja arusaamade käsitlemine tunnis …