Otsi lõpetajat:

Department: Disaini ja tehnoloogia tulevik (MSC)

Thomas Bomjan Tamang

AGON on liitreaalsusel põhinev Ameerika jalgpalli treeningtarkvara, mis aitab mängijatel töödelda mängus kasutatavat taktikalist informatsiooni visuaalselt kolmemõõtmelises ruumis. Agon aitab taktikalised teadmised siduda koheselt väljakul toimuvate tegevustega, lihtsustades tunduvalt mängu taktikaliste nüansside õppimise keerukust ja aidates efektiivsemalt kasutada treeninguks ettenähtud aega.

Shujun Wang

People appreciate the aesthetics of ancient elegant traditional crafts. In modern society, the traditional craft is impacted seriously by mass production; nevertheless, it still stands its unique values, such as Aesthetics, Cultural Symbols, Entertainment. Unfortunately, Traditional Colored Stone Inlay has a high threshold for beginners and not playable for kids. Nowadays, with maker space and …

Jannatun Tazri

Kaze Zai on ruum, mis ühendab kompetentsid võimalustega, soodustades jätkusuutlikku majandustegevust. See võimaldab oma liikmetel jagada ressursse ja leida töövõimalusi. Samuti saavad nad omandada uusi oskusi, müüa käsitööna valminud tooteid ja moodustada töörühmi.

Masato Kagiwada

Dementsus on neuroloogiline ja progresseeruv haigus, mis mõjutab inimeste heaolu suurel määral. Tunne aitab dementsusega inimestel saavutada emotsionaalset rahulolu mänguliste interaktsioonide kaudu, hooldajatel teraapiat hõlpsasti läbi viia, meditsiiniekspertidel tuvastada patsientide emotsionaalne seisund ja ühiskonnal olla dementsus-sõbralikum.

Carolina Maia Groisman

Root on linna kogukondadele mõeldud kaasjuhtimise teenusesüsteem, mille eesmärk on muuta orgaanilised jäätmed ühisaedadele kohalikuks ressursiks. See pakub linnaelanikele eesmärke, kontrolli ja tuge, et ühiselt tegutseda. Root aitab luua kohalikke ja läbipaistvamaid ressursitsükleid kaasavalt ning jätkusuutlikult, mille tulemusel on kogukonnad rohkem kaasatud, ühendatud ja seltsivamad. Tallinna Raestipendiumi võitja 2021

Karolin Madsen

Antud magistritöö uurib 3D prinditud võrestruktuure erinevates valdkondades: autotööstus, lennundus ja kosmosetööstus, meditsiin, arhitektuur ja moetööstus, et leida lahendusi Tudengivormeli kere struktuuri ümbermõtestamisel. Probleemikohtadeks kere valmistamisel on kumerad pinnad, kuhu alumiiniumkärje paigaldamine on väga ajamahukas töö. Töö peamine eesmärk on pakkuda 3D prinditud alternatiivset lahendust Tudengivormeli Tallinna meeskonna vormelauto kere valmistamiseks. Alternatiivsed osad peavad võimaldama …

Nataly Rocio Romero Roa

Nebula on digitaalne platvorm, mis aitab perel läbi mängu igapäevases suhtluses oma emotsionaalseid võimeid arendada. Läbitud mängu analüüsimisel antakse vanematele tagasisidet nende endi ja nende laste emotsionaalsest arengust. Nii pakub Nebula ohutut keskkonda, kus oma tundeid välja elada ja seeläbi oma emotsionaalsust paremini tundma õppida.

Harm Jan Grinwis

FoodPass on digitaalne platvorm, mis toetab inimeste isiklikke toitumiseelistusi ja -piiranguid. Platvorm võimaldab kasutajatel luua oma personaalne toitumise profiil, mida saab siduda teenuste ja ürituste korraldamisega. Nii võimaldatakse erinevate söömispiirangutega inimestele personaalseid online teenuseid ning võimalust osaleda võrdselt kõikidel üritustel, pidudel või töölõunatel.