Otsi lõpetajat:

Department: Interaktsioonidisain (MA)

Sigrid Sitnikov

See projekt toob näite teekonnast, mille käigus püütakse ebaselge prototüüp viia turu- valmisoleku varajasse etappi. Sõltumata sellest, kas prototüüp on sündinud kooliprojekti või häkatoni tulemusena, on tõenäoline, et sellest võib saada toode või teenus. Disainitudengina lõppesid minu kohustused kooliprojektiga sageli niipea, kui tegin lõppettekande mentoritele ja ettevõtetele, kellega koostööd tegime. Mul polnud aimugi, millised on …

Danai Asteriadi

Oma lõputööga soovisin uurida võimalusi, kuidas aidata inimesi leinaprotsessis. Uurimuse käigus kitsendasin teemat perekonnasisesele suhtlusele ja surmaga lõppeva haiguse tagajärjel lahkunu leinamisele. Täpsemalt keskendusin pere ja patsiendi suhtlusele elu lõpus ning uurisin võimalusi, kuidas järelejäänud aega kasutada nii, et see võimaldaks leinaprotsessi hõlbustada. Surmava haiguse korral on lähedastel võimalus lahkujale väljendada armastust, tunnustust, kahetsust ja …

Francesco Duc

Pensioniseaduse reform, mis on kirja pandud inimese- ja teenusekeske lähenemisega.See tähendab: alustatud on Eesti kodanike vajadustest ja käitumisest;teenusepakkujate heitlustest ja võimetest;raamistatud ihaldusväärse ja jätkusuutliku tuleviku visiooniga;inspireeritud näidetega teistest valdkondadest;loodud läbi iteratsioonide ja tehtud käegakatsutavaks prototüüpidega. Ma usun, et minu projekt oma möödapääsmatute piiride ja aukudega, näitab, kuidas disainerid saavad panustada poliitika kujundamisse ja avaliku teenistuse …

Jekaterina Suharenko

Oma magistriõpingute käigus puutusin kokku elukeskse disaini liikumisega (Scullion and Thackara, 2018). Selle eesmärgiks on disainida kogu elu, mitte ainult inimelu. Elukeskse disaini liikumine kõnetas mind kahel põhjusel. Esiteks huvitab mind inimeste mõtteviisi muutus ning selle üleminek “minu” ja “meie” vahel. Teiseks soovisin olla rohkem ühenduses loodusega ning seda mõista. Umbes aasta tagasi sattusin lugema …

Jete-Maria Vürmer

DataGambit on rakendus, mis kasutab saadud andmeid isikupärastatud tervisealaste teadmiste jaoks, võimaldades kasutajatel langetada paremaid andmepõhiseid otsuseid ja taastada elus tasakaal. Tervisenavigaatori bot aitab kasutajatel vestluslikus vormis mõista oma andmeid ja sümptomeid ning julgustab peegelduste kaudu ennast paremini tundma õppima. Rakendus on suunatud inimestele, kes kogevad terviseärevust või on märganud muudatusi, mida nad soovivad dešifreerida. …

Joosep Noorväli

See lõputöö projekt sai alguse Avaliku Sektori Innotiimi projektist ‘abivajav laps’. Oma uuringu tulemusel suunasin fookuse täielikult lastele ja nende endi võimestamisele. Oma lõpliku disainikontseptsiooniga püüdsin vähendada vaimse tervisega seotud probleemide teket lapse isiklike esemete abil, mille külge on poogitud kordamisega häid vaimse tervise harjumusi.

Kaari Sibrits

Lõputöö eesmärgiks oli mõista internetti kasutavate inimeste suhet nende isikuandmetega ja pakkuda välja disainilahendus, mis seda suhet tugevndaks. Inimestelt uurisin, kuidas nad isikuandmetesse suhtuvad, millisena näevad nende kasutusalasid ja kas proovivad kuidagi oma isikuandmeid hallata. Töö järgib topelt teemanti raamistikku ja esmalt avan enda jaoks teema läbi olemasolevate materjalide, ekspertintervjuude ja kasutajauuringute. Ekspertintervjuude põhjal valisin …

Maret Ringmäe

Ajad, kus erivajadusega (füüsilise-, vaimupuudega või vaimse tervise häiretega) inimesi hoiti ühiskonnast eemal, on muutumas ning juba ka muutunud. Suured erihooldekodud, mis reeglina asusid keskustest ja inimestest kaugel, on minevik. Uueks suunaks on väikesed perekodud kogukonna keskel. Erivajadusega inimesi õpetatakse ise oma eluga toime tulema, otsitakse neile tööturul rakendust ning liidetakse samm-sammult ümbritseva kogukonnaga. Eesmärk …

Mikk Sander Lemberg

Eesti rahvaraamatukogud seisavad silmitsi rahaliste vahendite ja ressursside vähesusega. See on suuresti tingitud ühtse arusaama puudumisest, mida raamatukoguteenustest 21. sajandil oodatakse. Vaatamata eksistentsiaalse kriisile, ning kasvava digitaliseerimise, linnastumise ja ebavõrdsuse tingimustes ühiskonnas, pakuvad rahvaraamatukogud kogukondadele ainulaadset väärtust. Selle uurimistöö eesmärgiks on leida disainilahendus rahvaraamatukogude muutmiseks inspireerivateks teenusepakkujateks. Raamatukogude ja sotsiaalteaduste teaduskirjanduse ning ekspertintervjuude põhjal loodi raamistik, …

Sander Kalmus

Inimeste arv, kes kogevad läbipõlemist, on üha kasvamas. Läbipõlemist kui fenomeni iseloomustab mõistetamatus ning teadmatus. Kuna läbipõlemise sümptomite tuvastamine on keeruline, nõuab selle ennetus erinevate osapoolte koostööd ning ühist pingutust. Antud uurimustöö proovib mõista, mis täpsemalt on läbipõlemine, kuidas seda ennetada ning püüab probleeme nähtavaks teha nii töötaja kui ka tööandja jaoks. Kasutatud on konstruktivistlikku …